Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av beredskap på Gullfaks C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Gullfaks C 30.5-1.6.2012.


Mål
Målet med aktiviteten var å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig ledelse og styring av beredskap på Gullfaks C.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • oppdatering av risiko- og beredskapsanalyse
  • beredskapsplan
  • hovedsikkerhetsfunksjoner

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • stedfortrederrollen i beredskapsorganisasjonen
  • utstyrsskap for søk og redningslag
  • skilting og merking av evakueringsveier
  • stillas i evakueringsvei

Brev til Statoil Petroleum
Tilsynsrapport - Gullfaks C

Journal 2012/651

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77