Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-L

Ptil førte i perioden 14.-16. oktober 2014 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) og styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-L.


Tilsyn ble gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet (LT).

Mål
Målet med denne tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap og helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-L. Vi ønsket å få presentert hvilke prosesser COPSAS har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse er kommunisert ut til beredskapsorganisasjon.

Hensikten med tilsynsaktiviteten er også å forebygge luftfartshendelser som kan tilbakeføres til helikopterdekket eller operasjonen av dette.

Resultat
Det ble ikke avdekket avvik knyttet til styring av beredskap under tilsynet, men det er identifisert noen forhold med potensiale for forbedring.

LT gjorde observasjoner knyttet til helikopteroperasjoner/-dekk.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77