Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av barrierer på Gullfaks B

Ptil har ført tilsyn med Statoils styring av drift og barrierer på Gullfaks B.


Statoil er operatør for Gullfaksfeltet, som ligger i Nordsjøen vest for Sognefjorden. Feltet er bygd ut med tre integrerte innretninger med betongunderstell. Oljen fraktes fra feltet med tankskip, mens gassen blir transportert i rørledning til prosessanlegget på Kårstø. Produksjonen på Gullfaksfeltet startet i 1986.

Ptil førte i tiden 21.–29.november 2016 tilsyn med Statoils styring og oppfølging av barrierer i henhold til krav i regelverket og selskapets egne krav. Tilsynet fant sted i form av møter ved Statoils kontorer i Bergen og som verifikasjoner om bord på Gullfaks B.

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • Kompetanse med hensyn til vedlikehold av hydrokarbonførende systemer
 • Dokumentasjon for overhaling og resertifisering av utblåsningsventil (BOP)
 • Bemanning for overvåking og kontroll
 • Ventilasjon i rom for elektrisk koblingsanlegg
 • Kjemisk eksponering
 • Dekksrister i gangveier
 • Merking av rørsystemer, ventiler og utstyr

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til

 • Strategier og prinsipper for barrierestyring
 • Beskrivelse av vedlikeholdsoppgaver og krav til tilbakemelding
 • Liste over skjærtrykk for kutting av borestreng
 • Støyforhold

Statoil har fått frist til 27. februar 2017 med å gjøre rede for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95