Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Deepsea Bergen

Petroleumstilsynet gjennomførte 22.september 2015 tilsyn med Odfjell Drilling (Odfjell) sin oppfølging av arbeidsmiljøforhold på Deepsea Bergen (DSB).


Målet med tilsynet var å vurdere om Odfjell sine styringssystemer og praksis for regelmessig arbeidsmiljøkartlegging og oppfølging av arbeidsmiljørisiko for egne ansatte, er i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til ytelseskrav alarmpresentasjon i kontrollrom.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til støy- og kjemikalieeksponering.

Odfjell har fått frist til 1.november 2015 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77