Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø – Naturkraft AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 20.–21.1.2014 tilsyn med Naturkraft AS sin styring av arbeidsmiljø.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere Naturkraft sitt styringssystem for oppfølging av arbeidsmiljø, hvordan selskapet sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for personell på anlegget og hvordan tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og vernetjenesten praktiseres etter egne krav og krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • kartlegging og risikovurderinger
  • kjemikalier

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • stoffkartotek og merking av kjemikalier
  • arbeidstakermedvirkning

Journal 2013/1596

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064