Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykkerisiko og sikkerhetskritiske barrierer på Kårstø

Petroleumstilsynet gjennomførte i tiden 10.-12.5.2011 to tilsynsaktiviteter, storulykketilsyn og barrierestyring på Kårstø


Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten baseres på forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer, forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten og enkelte landanlegg, forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg og forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer.

Mål
Målsettingen med aktivitetene var å verifisere at Kårstø ivaretar kravene i regelverket relatert til de utvalgte temaene innen storulykkerisiko og barrierestyring.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra Statoil. Samtalene som ble gjennomført ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere.

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket innen temaene for tilsynet.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Bruk av overtid til opplæring
  • Strategier og prinsipper for barrierestyring
     

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064