Gå til hovedinnhold

Tilsyn med stillasbransjen

I perioden 20.8-10.9.15 førte Ptil tilsyn med åtte ISO-selskaper og deres håndtering av opplæring, avviksbehandling samt oppfølging av hendelser.


De involverte selskapene er: StS-gruppen AS, Norisol Norge AS, KAEFER Energy AS, PREZIOSO Linjebygg AS, Stillasgruppen AS, Bilfinger Industrier Norge AS, Beerenberg Corporation AS, Midt-Norge Stillas AS.

Siden ulykken på Oseberg B i 2009 har Ptil hatt ekstra oppmerksomhet mot stillasområdet og har ført en rekke tilsyn med ISO-bransjen. Vi har sett nærmere på hvordan bransjen håndterer og lærer av hendelser, og hvordan de formidler og bruker tilgjengelig informasjon fra våre tilsyn.

Resultat
Resultatene fra tilsynsserien ble presentert for de involverte selskapene hos Ptil 17.desember 2015. Det er også laget en felles tilsynsrapport som oppsummerer funnene. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95