Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Stena Drilling - Stena Don

Ptil førte 23.6.15 tilsyn med Stena Don sin planlegging av «midlife upgrade» og «Spesial Periodic Survey (SPS)»


Dette er første del, av i alt to tilsyn med arbeidsmiljøforhold, på Stena Don.

Målet med tilsynet var blant annet å påse at Stena hadde på plass hensiktsmessige styringssystemer for gjennomføring av regelmessig kartlegging av arbeidsmiljøforhold på Stena Don. Videre at Stena hadde gjennomført nødvendige kartleggingsaktiviteter for å fremskaffe en oppdatert status over arbeidsmiljøtilstanden på innretningen.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til:

  • Krav til enkelte arbeidsmiljøforhold

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Arbeidsmiljøkompetansekrav
  • Organisering av felles stedlig arbeidsmiljøutvalget (FSAMU)
  • Kjemikaliestyring
  • Arbeidsmiljødata

Stena Drilling as har fått frist til 01.09.15 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil blir håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95