Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Stena Drilling as - Stena Don

I perioden 8. -10. september 2015 førte vi tilsyn med Stena Drilling as (Stena) under «midlife upgrade» og «Spesial Periodic Survey (SPS)» på innretningen Stena Don.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere om selskapet ivaretar regelverkets krav  knyttet til logistikk, vedlikehold, og brønn og boring, samt gjennomføring av SPS.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Sakkyndig virksomhet
 • Løst løfteutstyr
 • Vedlikeholdsstyring
 • Testing/ re-kalibrering av utstyr
 • Preservering
 • Ledelse og kompetanse

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Oppbevaring/lagring av forløpere
 • Nød-låring av løfteutstyr
 • Opplæring
 • Brønnkontroll trening

Stena Drilling as har fått frist til 15. desember 2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95