Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Stena Drilling AS – Stena Don

Ptil førte i perioden 19.-22. september 2016 tilsyn med utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner på Stena Don etter oppgradering og installering av ny BOP.


Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere om selskapet ivaretar regelverkets krav knyttet til BOP-operasjoner, kontrollfunksjoner, testing, vedlikehold, og rapportering.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til vedlikeholdsstyring.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til pålitelighetskrav BOP, antikollisjonssystem og kunnskap om storulykkerisiko.

Stena Drilling AS har fått frist til 11. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77