Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Stena Don – konstruksjonssikkerhet

Petroleumstilsynet gjennomførte 25.-26.8 2015 tilsyn med Stena Drilling as og Stena Don innen konstruksjonssikkerhet.


Tilsynsaktiviteten var knyttet til Stena Drilling AS sin styring av skroginspeksjon, levetidsverifikasjon i konstruksjoner og eventuelle funn ved pågående verkstedsopphold og klassing (SPS), samt rederiets tilbakemelding på forbedringspunkt fra tilsynets del 1, datert 6.5.2015

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knytt til vedlikehold og vedlikeholdsprogram.

Stena Drilling as har fått frist til 1.11.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77