Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Stena Don – konstruksjonssikkerhet

Petroleumstilsynet gjennomførte 4.-5. mai 2015 tilsyn med landorganisasjonen til Stena Drilling.


Målet med tilsynet var å verifisere at Stena Drillings systemer for konstruksjon og maritime systemer er i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Gransking av fare- og ulykkessituasjoner
  • Kriterier for tillatte korrosjonsrater
  • Oppfølging og kvalitetssikring av underleverandører


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.


 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064