Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils bruk av totalrisikoanalyser

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn rettet mot Statoils bruk av totalrisikoanalyser (TRA).


Mål
Målet med tilsynet var å se til at Statoil har etablert interne krav og arbeidsprosesser som sikrer ivaretakelse av regelverkets krav til risikoanalyser, herunder ivaretakelse av krav til å følge opp antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger som fremkommer i denne type analyser.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til hovedsikkerhetsfunksjoner.

Videre ble det identifisert forbedringspunktet knyttet til:

  • krav til kompetanse
  • oppdatering av totalrisikoanalysen ved levetidsutvidelse
  • synliggjøring av forutsetninger fra totalrisikoanalyser (TRA)

Brev til Statoil
Tilsynsrapport - Statoil

Journal 2012/437
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77