Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Visund A

Vi har ført tilsyn med Statoils planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Visund A-innretningen.


Visund er et olje- og gassfelt øst for Snorre i den nordlige delen av Nordsjøen. Havdybden i området er om lag 335 meter. Utbyggingen omfatter en halvt nedsenkbar integrert bolig-, bore- og prosessinnretning i stål (Visund A). Produksjonen startet i 1999.

I perioden 29.3. til 7.4.2017 førte vi tilsyn med Statoil rettet mot deres ivaretakelse av planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Visund A. Målet var å verifisere om Statoil, med sine entreprenører i Visundorganisasjonen, etterlever kravene i regelverket.

Resultat
Tilsynsaktiviteten identifiserte tre avvik fra regelverket knyttet til:

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

Vi har bedt Statoil svare på hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert. Svarfristen er satt til 25. september 2017.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95