Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Veslefrikk

Ptil førte i perioden 24.-27. mai 2016 tilsyn med fleksible stigerør og jumpere med tilhørende sikkerhetsutstyr på Veslefrikk.


Målet med aktiviteten var å se til at integritetsstyring for fleksible stigerør og jumpere med tilhørende utstyr som nødavstengings- og trykksikringsutstyr er i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til styrende dokumentasjon og materialkrav.

Statoil har fått frist til 31. august 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064