Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Valemon

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 10.-12.9.2013 tilsyn med Statoil sitt arbeid med oppfølging av arbeidsmiljø, materialhåndtering og tekniske sikkerhet herunder sikre etterlevelse av krav til etablering og implementering av tekniske og operasjonelle barrierer i utbyggingsprosjektet Valemon.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere hvorvidt Statoil sin styring og oppfølging av arbeidsmiljø, materialhåndtering og barrierestyring er i henhold til myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • arbeidstakermedvirkning
 • arbeidsmiljøprogram
 • nødbelysning og inneklima
 • støyeksponeringsberegninger
 • verifikasjoner og dokumentkontroll
 • verifikasjon for arbeidsmiljøforhold
 • WEAC ("Working Environment Check List for Design Reviews and Surveys”)
 • barrierestyring
 • fjernstans av brannpumper

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:
 

 • en felles materialhåndteringsplan
 • innholdet i materialhåndteringsplanen
 • fendere og beskyttelsesstrukturer
 • løftepunkt
 • brann i brønnhodeområdet


Journal 2013/784

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064