Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil UPN

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 12.6. – 8.10.2013 tilsyn med Statoil Utvikling og Produksjon Norge (UPN) sin styring av vedlikehold.


Mål
Målet med aktiviteten var å følge opp at Statoil UPNs styring av vedlikehold er i henhold til selskapets og myndighetenes krav, og verifisere hvordan selskapets aktiviteter og forbedringstiltak innen styring av vedlikehold er innarbeidet og fungerer i organisasjonen.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til gjennomføring av planlagte vedlikeholdsaktiviteter.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til måltall og målsetting


Journal 2010/1150

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064