Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Troll C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 28.1. – 31.1.2014 tilsyn med barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektro på Troll C.


Mål
Målet med aktiviteten er å føre tilsyn med at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer på Troll C er i henhold til selskapets og myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • trykkslag i brannvannssystemet
  • designulykkeslaster for brann
  • nødavstengning- og prosessikringssystem
  • merking av batteribanker

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • responstid for brannvann
  • risikoreduksjon
  • overvåking og kontroll
  • midlertidig utstyr


Journal 2014/19

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064