Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Troll B

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med integritetsstyring av fleksible stigerør med tilhørende sikkerhetsutstyr og barrierestyring på Troll B 18.3-21.3.2014.


Mål
Målet med aktiviteten var å verifisere at integritets- og barrierestyringen for fleksible stigerør med tilhørende utstyr er i henhold til selskapets egne krav og krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Rutiner ved håndtering av interne krav
  • Styrende dokumentasjon
  • Selskapets egen oppfølging

 

Journal 2014/90
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77