Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Troll A

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte19.5- 21.5.2014 tilsyn med Statoil og selskapets styring av beredskap på Troll A.


Mål
Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring med beredskap på Troll A.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Styrende dokumentasjon, strategi og analyse
  • Ytelseskrav

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til læring etter trening og øvelser


Journal 2014/537

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064