Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil Transportnett Kårstø

Ptil førte 2. mars 2016 tilsyn med drift og inspeksjon av rørledninger Statoil Transportnett på Kårstø.


Målet med tilsynet er å få en oversikt over rørsystem som Statoil Transportnett har ansvar for der vi fokuserer på tilstand på rør, integritetsstyring, levetid, levetidsstudier, drift-/inspeksjonsfilosofi, erfaringer fra inspeksjoner, TIMP/TTS-gjennomganger, risikobasert inspeksjon/drift, erfaringsdeling samt forskning og utvikling.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95