Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Tjeldbergodden

Vi har ført tilsyn med Statoils styring av korrosjon under isolasjon på Tjeldbergodden.


Landanlegget Tjeldbergodden ligger i Aure kommune i Møre og Romsdal. Anlegget består av tre deler: metanolanlegg, LNG-anlegg og hydrogenanlegg. Statoil står for den daglige driften av landanlegget.

Metanolanlegget på Tjeldbergodden startet produksjonen i 1997 og er nå 20 år gammelt. Dette er en alder hvor korrosjon under isolasjon (KUI) kan begynne å bli en økende utfordring. Designlevetid for anlegget var 20 år, men Statoil ser nå drift til 2030.

Vi førte i perioden 31. mai til 1. juni 2017 tilsyn med Statoil Tjeldbergodden. Tilsynet hadde som mål å følge opp om Statoil har tilfredsstillende styring med KUI-tilstanden i anlegget. Dette omfattet kartlegging av tilstandskontroll, underlagsdata, grunnlag for analyser og vurderinger, utarbeidelse av inspeksjons- og overflate vedlikeholdsprogram samt oppfølging og utbedring av KUI. I tillegg var kontinuerlig forbedring samt læring og erfaringsoverføring for å tilse at operatør følger regelverket og har kontroll med overflatetilstand på rør og utstyr viktige tema i aktiviteten.

Tilsynet inngikk som en del av en tilsynsserie og pågående Ptil sektoroppgave om KUI i samarbeid med næringen. Alle landanlegg under vårt myndighetsområde er nå revidert på dette område. Vi ser at KUI kan være en alvorlig risiko for storulykke, særlig for aldrende anlegg. Oppgaven var knyttet til vårt hovedtema «Trenden skal snus» med undertema robusthet, standardisering og partsamarbeid. Tilsynet var rettet mot anleggsledelse, ledere for styring og gjennomføring av kartlegging, vedlikehold og overflateprogram, drift og teknisk ledelse, prosjektledelse og ekspertise på KUI.

Resultat
Tilsynet påviste ingen avvik fra regelverkskrav. Det ble imidlertid påvist ett forbedringspunkt. Dette gjaldt tilrettelegging for erfaringsdeling i forbedringsarbeidet innen KUI.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77