Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Tjeldbergodden

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 11.-13.6.2014 tilsyn med elektriske anlegg på Tjeldbergodden.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten i forhold til krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til sikkerhetstiltak ved arbeid på frakoblet anlegg.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkter knyttet til dokumentasjon.

 


 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77