Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – teknisk sikkerhet og drift Sture

Ptil gjennomførte i perioden 17.-19.6.2014 et storulykkestilsyn på Stureterminalen rettet mot fagområdene teknisk sikkerhet og sikker drift.


Stureterminalen ligger i Øygarden kommune i Hordaland og er operert av Statoil.

Mål
Formålet med storulykketilsynet er å få en bekreftelse på at Statoil ivaretar kravene i storulykkeforskriften på Stureterminalen, inkludert føringer fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS), som for 2014 er sikker drift. En viktig del av oppgaven vil være å føre tilsyn med at utvalgte barrierer med tilhørende ytelseskrav er i samsvar med krav nedfelt i forskrifter, standarder og styrende dokumenter. Oppfølging og tiltak etter forrige års storulykketilsyn og tiltak etter relevante hendelser vil også bli berørt.

Resultat
Tilsynet var godt tilrettelagt og både presentasjoner og intervjuene viste stor grad av åpenhet. Ptil identifiserte ett forbedringspunkt under tilsynet. Dette var knyttet til sikkerhetskritisk utstyr. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77