Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - styring av risiko for akutte utslipp

Petroleumstilsynet gjennomførte 24.8 - 27.8.2015 tilsyn med Norne FPSO og styring av risiko for akutte utslipp.


Målet med tilsynet var å verifisere at risiko for akutte utslipp har tilstrekkelig oppmerksomhet og at regelverkets krav om tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for håndtering av risiko etterleves.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til interne krav.

Statoil har fått frist til 30.oktober 2015 for å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064