Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Statfjord C

Petroleumstilsynet gjennomførte 26.-29. januar 2015 tilsyn med Statoils styring av beredskap på Statfjord C.


Målet med tilsynsaktiviteten er å få en oversikt over de prosesser og systemer som bidrar til å sikre helhetlig styring med beredskap på Statfjord C.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Telemedisinskutstyr
 • Modultrening
 • Trening og øvelse for MOB-båt mannskap
 • Opplæring på navigasjonsutstyr i livbåt

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Trening og øvelse på stedfortrederollen
 • Samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen
 • Trening og øvelser med SAR-helikopter
 • Dokumentasjon av trening
 • Repetisjonskurs på land
   

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064