Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Statfjord C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 23.4. – 25.4.2014 tilsyn med Statoils barrierestyring på Statfjord C.


Mål
Målet med aktiviteten var å revidere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Risikoanalysen
  • Rømningsveier
  • Risikoreduksjon og risikoanalyser i hovedplanen

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Barrierer
  • Brannvann
  • Områderisikokart
  • Avviksbehandling
  • Ventiler

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77