Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Statfjord A

Ptil har i perioden 11.5.2016 – 10.6. 2016 ført tilsyn med Statoils planlegging og gjennomføring av permanent plugging og forlating (PP&A) av brønner på Statfjord A (SFA).


Målet med tilsynsaktiviteten har vært å dokumentere at selskapets etablerte prosesser og planer for permanent plugging av brønnene på Statfjord A er i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til vurderingen av risiko for lekkasje for gamle brønnløp.

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Statoil ha fått frist til 22. september 2016 med å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77