Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil som rettighetshaver

Vi har ført tilsyn med Statoil som rettighetshaver i utvinningstillatelser på norsk sokkel.


Ptil har i flere år ført tilsyn med rettighetshavere i utvinningstillatelser for å verifisere at de ivaretar sin rolle og sitt ansvar. Dette var bakgrunnen for vårt tilsyn med Statoil den 29. november 2017. Slike tilsyn gjennomføres med enkeltselskaper, og Statoil har med sin portefølje stor aktivitet i utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Tilsynet hadde som utgangspunkt selskapets egne aktiviteter innenfor sentrale helse-, miljø- og sikkerhetsemner i forbindelse med deltakelse i feltene Martin Linge og Goliat.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil har et styringssystem og en praktisk oppfølging av sin rolle i utvinningstillatelser som rettighetshaver i henhold til norsk regelverk, og at selskapet har en robust kompetanse og kapasitet.

Resultat
Det ble ikke observert avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77