Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Snorre Expansion Project

Den 5. desember 2017 førte vi tilsyn med Snorre videreutviklingsprosjekt (Snorre Expansion Project).


Snorre Expansion Project (SEP) er et prosjekt for å øke oljeutvinningen fra Snorrefeltet i Nordsjøen.

Snorrefeltet omfatter produksjonslisensene PL057 og PL089. Feltet er lokalisert i Tampen-området i nordre Nordsjøen. Avstanden til Statfjord og Gullfaks feltene i sør er 25-30 km. Vanndybden er 300-380 m. Korteste avstand til land (Florø) er om lag 140 km.

Mål
Målet med aktiviteten var å se til at Snorre videreutviklingsprosjektet blir planlagt og prosjektert i henhold til selskapets egne krav og krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynet var å utarbeide konsekvensutredning og planlagt plan for utbygging av drift (PUD) for Snorrefeltet. Tilsynet har også en kobling til levetidssøknadene for Snorre A og Snorre B.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77