Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Sleipnerfeltet

Vi har ført tilsyn med Statoil sin ivaretakelse av sikkerhet på konstruksjoner i drift på Sleipnerfeltet.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 20.-22. mars 2018, og var rettet mot driftsorganisasjonen som følger opp sikkerhet av konstruksjoner i drift på Sleipnerfeltet.
 
Tilsynet var hovedsakelig knyttet til vedlikehold, barrierer innen konstruksjoner, håndtering av hendelser samt kompetanse.
 
Mål
Målet med tilsynet var å se til at Statoil sin ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet er i henhold til krav i regelverket.
 
Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.
 
Vi fant to forbedringspunkter knyttet til:
  • Verifikasjon av underleverandører
  • Verifikasjon av prosessen for å ivareta sikkerhet av konstruksjoner i drift. 

I dette tilsynet ba vi også selskapet om å identifisere egne funn. Ved å etterspørre hvordan de selv mener de faktiske forholdene er, kan vi få et bilde på deres egen virkelighetsoppfatning.

Statoil identifiserte forbedringspunkter knyttet til: 

  • Teknisk systembeskrivelse
  • NORSOK-standarder i TR3050
  • Operasjonsmanualen
  • Inspeksjonsintervaller
  • «IMR beste praksis»

Målet med denne typen egenevaluering er å få et innblikk operatørens virkelighetsoppfatning, hva denne bygger på og hvordan selskapet vurderer og forholder seg til denne virkeligheten.

Vi har bedt Statoil gi oss en vurdering av forbedringspunktene innen 22. mai 2018.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12