Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Sleipnerfeltet

Vi har ført tilsyn med Statoil sin ivaretakelse av sikkerhet på konstruksjoner i drift på Sleipnerfeltet.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 20.-22. mars 2018, og var rettet mot driftsorganisasjonen som følger opp sikkerhet av konstruksjoner i drift på Sleipnerfeltet.
 
Tilsynet var hovedsakelig knyttet til vedlikehold, barrierer innen konstruksjoner, håndtering av hendelser samt kompetanse.
 
Mål
Målet med tilsynet var å se til at Statoil sin ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet er i henhold til krav i regelverket.
 
Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.
 
Vi fant to forbedringspunkter knyttet til:
  • Verifikasjon av underleverandører
  • Verifikasjon av prosessen for å ivareta sikkerhet av konstruksjoner i drift. 

Vi har bedt Statoil gi oss en vurdering av forbedringspunktene innen 22. mai 2018.

Eileen Brundtland, Pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12