Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Sleipner

Petroleumstilsynet gjennomførte 30.10-1.11.13 tilsyn med styring av HMS for stillasarbeidere på Sleipner A, både i drift og i prosjektet Gudrun tie-in.


Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan Statoil i Sleipner drift og i prosjektet Gudrun tie-in legger til rette for planlegging og forsvarlig gjennomføring av stillasarbeidet, gjennom enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som har betydning for aktivitetene.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Arbeidsmiljø
  • Materialhåndtering
  • Stillasmateriell
  • Egenkontroll av materiell og utstyr

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Vernetjenesten
  • Styrende dokumenter
  • Rammebetingelser

 

Journal 2013/753

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064