Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil sin planlegging av lett brønnintervensjon

Petroleumstilsynet gjennomførte 5.november tilsyn med Statoil sin planlegging av lett brønnintervensjon.


Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at Statoil, i samarbeid med underleverandører, kan dokumenter at det er etablert et fungerende styringssystem og tilhørende arbeidsprosesser som bidrar til ivaretakelse av en sikker lett brønnintervensjon.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til styrende dokumenter og prosedyrer.

Statoil har fått frist til 20.12.15 for å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77