Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - prosjektstyring og fabrikasjon av ventiler til Polarled

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 27.–28.3.2014 tilsyn med prosjektstyring og fabrikasjon av ventiler til Polarled.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer, og at krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til dokumenthåndtering.

 

Journal 2014/53

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77