Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil Petroleum AS – Heimdal Main Platform (HMP)

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 11.3-3.4.2014 tilsyn med styring av vedlikehold på Heimdal HMP.


Tilsynsaktiviteten er en del av Ptils samlede oppfølging av Statoil Utvikling og produksjon Norge (UPN) sin styring av vedlikehold som ble påbegynt i 2010.

I vår oppfølging har vi rettet spesiell oppmerksomhet på ledelsens rolle, ansvar og involvering i vedlikeholdsstyring.

Mål
Målet med aktiviteten var å vurdere styringen av vedlikeholdet på Heimdal HMP sett i forhold til selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til gjennomføringen av planlagt vedlikehold.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Planer og kapasitet for gjennomføring av vedlikehold
  • Selskapets håndtering av avvik
  • Merking av utstyr
  • Dokumentasjon


Journal 2014/48

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064