Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil Petroleum AS - Gina Krog

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn i tidsrommet 18.2-7.3 2014 med Statoil sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Gina Krog.


Mål
Målet med oppgaven var å føre tilsyn med Statoils eget styringssystem som skal sikre etterlevelse av regelverkets krav til risiko- og barrierestyring i et livsløpsperspektiv. Det var spesielt viktig å få belyst hvordan selskapet har vurdert sammenhengen mellom risiko- og farevurderinger, behov for barrierer og barrierenes rolle spesifikt for Gina Krog innretningen.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Designlaster for brann
  • Brannvannssystemet

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Risikostyring
  • System for barrierestyring
  • Brannskiller
  • Seksjonering og trykkavlastning
  • Tennkildekontroll og ATEX
  • Sårbarhetsanalyse
  • Områdeklassifisering
  • Brannmotstand til dekksrister

 

Journal 2014/55

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064