Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Oseberg C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 12. februar og 17.-19. februar 2015 tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C.


Oseberg C ble installert i den nordlige delen av Osebergfeltet i 1990 og startet produksjonen i desember 1991. Designlevetiden for Oseberg C er 25 år. Statoil har søkt om samtykke til forlenget drift av Oseberg C til 1. mars 2031.

Målet med tilsynet var å følge opp Statoils kartlegging av arbeidsmiljøutfordringer og gjennomføring av tiltak innen arbeidsmiljø i forbindelse med søknad om forlenget levetid.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Beslutningsunderlag for tiltak på arbeidsmiljøområdet
  • Register over kjemikalieeksponerte arbeidstakere

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til bruken av norsk språk.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064