Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil og Maersk Drilling Norge AS – Maersk Gallant

Ptil gjennomførte 16.3-20.3.2015 tilsyn med Statoil og Maersk Drilling vedrørende HPHT boreoperasjoner på 2/4-22 Romeo og 2/4-23 Julius letebrønner med Maersk Gallant.


Målet med tilsynet var å verifisere Statoil og Maersk Drilling sin planlegging, erfaringsoverføring og gjennomføring av leteboring i høyt trykk, høy temperatur av letebrønnene Romeo og Julius.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsmiljøtiltak

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Anlegg, systemer og utstyr
  • Kompetanse
  • Barrierer

Statoil og Maersk Drilling har fått frist til 01.08.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00