Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Norne FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 31.3-2.4.2014 tilsyn med Statoil og styring av beredskap på Norne FPSO.


Mål
Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap på Norne FPSO.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til trening og øvelse for MOB-båt mannskap.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen.

 

Journal 2014/204