Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Norne

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte, sammen med Meteorologisk Institutt (MET), tilsyn innen naturdatainnsamling på Norne.


Tilsynet var planlagt i tidsrommet 18.-20.11.13, men på grunn av dårlig vær og innstilt helikopteravgang ble det gjennomført 19. – 20. november 2013.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Norne.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til bøyesensoren.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til luftfuktighetssensor.

 

Journal 2013/1307

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064