Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Vi har ført tilsyn med Statoil Mongstad og selskapets oppfølging av H2-gasslekkasjen i oktober 2016.


Den 10. og 11. januar 2018 førte vi tilsyn med Statoil Mongstad og deres oppfølging etter H2-gasslekkasjen i oktober 2016.

Bakgrunn
Den 25. oktober 2016 oppsto det en lekkasje av hydrogenrik gass i forbindelse med arbeid på et bensinanlegg på Mongstad-anlegget.

Ptil gransket hendelsen og fant flere alvorlige brudd på regelverket.

Mål
Målet med tilsynet var å gjennomgå Statoils tiltak og forbedringer etter hendelsen.

Resultat
Tilsynet identifiserte ett forbedringspunkt knyttet til kapasitet på avløpssystemet. Vi har bedt Statoil innen 16. april gi sin vurdering av dette.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77