Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Vi har ført oppfølgingstilsyn med alarmbelastningen og Human Factors forhold på Mongstad.


Den 31. august 2017 førte vi tilsyn med Statoil Mongstad sin oppfølging av alarmbelastning, Human Factors (HF) forhold og opplæringstiltak for operatører i det sentrale kontrollrommet på Mongstad.

Målet
Målet var å innhente informasjon om de tiltak Statoil har iverksatt for å korrigere regelverksavvik og områder med forbedringspotensial som påpekt i vår tidligere tilsynsrapport datert 20.5.2016 og vurdere effekten av vårt tidligere tilsyn

Resultat
Statoil har i etterkant av forrige tilsyn satt i gang et alarmrasjonaliseringsprosjekt som forventer å bidra positivt med en systematisk gjennomgang av alarmene.

Tilsynsaktiviteten identifiserte ett avvik knyttet til uhensmessig plassering av en ventilasjonsdyse.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Bruken av synergi i avviksrapportering
  • Statoils styrende dokumenter som omhandler oppfølging av alarmsystemer

Vi har bedt Statoil gi oss tilbakemelding innen 13. oktober 2017 om hvordan de vurderer disse forholdene.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95