Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Petroleumstilsynet førte i perioden 20. -21.1.2016 tilsyn med Statoil Mongstad som omfattet overflatevedlikehold og korrosjon under isolasjon (KUI).


Målet med aktiviteten var å verifisere at Statoil Mongstad ivaretar kravene i ramme-, styrings- og teknisk og operasjonell forskrift for landanlegg med vekt på overflatevedlikehold og isolering.

Resultat
Det ble ikke identifiser noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til

  • Lekkasjer
  • Vedlikehold

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95