Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Petroleumstilsynet gjennomførte 11.-13. februar 2015 tilsyn med elektriske anlegg på Mongstad.


Målet med tilsynet var å vurdere planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten i forhold til krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Isolerende matter
  • Merking av utstyr
  • Vedlikehold
  • Opppdatering av tegninger


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064