Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 18.-20. juni 2014 tilsyn med Statoil knyttet til planlegging og utførelse av stillasarbeid på Mongstad.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere hvordan Statoil legger til rette for forsvarlig planlegging og gjennomføring av stillasarbeidet.

Resultat
Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

 • Feil bruk av hengestillas i anlegget
 • Egenkontroll av stillas i anlegget
 • Påseplikt ved stillas i bruk
 • Vedlikehold av stillasmateriell
 • Opplæring av personell
 • Risikovurderinger
 • Erfaringsoverføring og læring av hendelser

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Opplæring
 • Språk ved merking
 • Stillashåndboken
 • Styrende dokumentasjon

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77