Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 28.-30.1.2014 tilsyn på Mongstad rettet mot fagområdet teknisk sikkerhet.


Mål
Målet med aktiviteten var å verifisere at Statoil ivaretar kravene i henhold til myndighetenes og selskapets krav.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • overtrykksbeskyttelse
  • gassdeteksjonsystem
  • trykkavlastning og mulighet for isolering i LPG-anlegget
  • brannmonitorer i LPG-anlegget
  • brannbeskyttelse
  • ESD-ventiler
  • ytelseskrav til barrierer
  • flere mindre alvorlige observasjoner knyttet til bla vannlekkasje, frossen nøddusj og merking
  • primærbarrierer på svovelanlegget


Journal 2013/33

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064