Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 1.– 3.10.2013 en tilsynsaktivitet på Mongstad. Temaet var rettet mot storulykke og beredskap og læring i organisasjonen.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at selskapet ivaretar kravene i storulykkeforskriften, rammeforskriften, styringsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift. For storulykkeaktiviteten var det lagt spesiell vekt på beredskap.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.


Journal 2013/1159

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064