Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Kårstø

Vi har ført tilsyn med drift og inspeksjon av rørledninger som ligger under Statoil Transportnett sitt ansvar på Kårstø.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 8. mars 2018.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten er en videreføring av den regelmessige oppfølgingen vi har hatt av rørledningssystemer, med prioritering av viktige rør, med store volum over lengre avstander og som Statoil Transportnett er ansvarlige for. Aktiviteten er sentral i vår oppfølging av Statoil sitt arbeid med kontinuerlig forbedring og risikoreduksjon for disse rørledningssystemene.

Mål
Målet er å få en oversikt over integriteten til transportrør som Statoil Transportnett på Kårstø har ansvar for.

Resultat
Det ble ikke avdekket avvik eller forbedringspunkt.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95