Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Johan Sverdrup utbyggingsprosjekt

Ptil førte 2.-3. oktober 2014 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) og utbyggingen av Johan Sverdrupfeltet. Tilsynet var rettet mot materialhåndteringsprinsipper, arbeidsmiljø og vedlikehold.


Ptil har gjennomført tilsyn med Statoils arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til materialhåndtering, arbeidsmiljø og vedlikehold i utbyggingsprosjektet for Johan Sverdrup.

Tilsynet ble gjennomført hos Aker Engineering & Technology, som har kontrakt på forprosjektering (FEED/front end engineering design).

Johan Sverdrupfeltet ligger i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger. Feltet bygges ut i flere faser. Første fase består av et feltsenter med prosess-, bore-, stigerørs- og boliginnretning. Johan Sverdrup har planlagt produksjonsstart i slutten av 2019. Feltet har en produksjonshorisont til 2050.

Resultat
Johan Sverdrup prosjektet er i forprosjekteringsfasen med mange pågående prosesser, som i stor grad går samtidig.

Det ble presentert flere prosesser som indikerer at disse kan gi et godt grunnlag for beslutningspunkt DG3 (beslutning om gjennomføring), men det er en variert grad av modenhet mellom de forskjellige innretningene.

Det synes som det er etablert tidsriktige analyser slik at disse kan brukes som underlag for beslutninger. Dette gjelder både innenfor materialhåndtering, arbeidsmiljø og vedlikehold. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77