Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Johan Sverdrup-prosjektet

Vi førte i perioden 7. – 8. september tilsyn med fabrikasjon av bruer og flammebommer og Statoil sin oppfølging av dette for Johan Sverdrup-prosjekt. Tilsynet ble gjennomført ved Rosenberg WorleyParsons AS (Rosenberg).


Bakgrunn

  • Innsendt og behandlet plan for utvikling og drift (PUD)
  • Tidligere tilsynsaktiviteter med prosjektet
  • Vårt hovedtema, med spissing innen områdene robusthet og standardisering

Mål
Målet med prosjektet er å se til at det blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer og at krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Videre å følge opp Statoil sin oppfølging av fabrikasjonene.

Resultat
Vi førte tilsyn med styring av prosjektet ved presentasjoner, spørsmål og  demonstrasjoner av systemene fra Statoil og Rosenberg. Det ble gjennomført stikkprøver i produksjonen av prosedyrer og dokumentasjon for rørsystemer og struktur.

Vi påviste ingen avvik, men det er identifisert ett forbedringspunkt på kontinuerlig forbedring av gjennomføring av fabrikasjon.

Statoil har fått frist til 15. november 2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95